Selskab

Vi klarer alt papirarbejdet. Alt bliver lavet i samarbejde med registret revisor.
Du modtager pr. email som PDF eller som alm post efter dit ønske følgende:

  • Vedtægter formuleret i samarbejde med dig, hvor der tages ønsker til dine og krav
  • stiftelsesdokument
  • erklæringer til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen
  • registrering for moms og andre pligter hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • ajourført anpartshaverfortegnelse
  • firmaprotocol
  • sammenskrevet resume fra Erhvervs og Selskabsyrelsen hvoraf CVR nr fremgår

Så hos os modtager du altså et helt færdigt produkt som er helt klart til at drive forretning fra første dag.
Tidshorisont: Max. 3 arbejdsdage fra kapitalen er tilvejebragt. Sandsynligvis kun 1 eller 2 arbejdsdage.

Pris Kr. 5.000 -

Engelske selskaber med eller uden filial i Danmark
Vi stifter ikke selv disse selskaber med vi har fået en særdeles god kontakt som gør det fra Kr. 4.000  og opefter for et engelsk selskab.

  • Ønsker man at drive forretning med det engelske selskab i Danmark skal det registreres her. Det har den fordel at den danske filial af det engelske selskab får et dansk CVR. nr. og det fungerer næsten som et dansk ApS.

Der skal afleveres selvangivelse for filialen til SKAT i Danmark og filialen betaler selskab ligesom et dansk ApS på p.t. 25%.
Pris for oprettelse af den danske filial Kr. 4.000
Fordel: Man omgår det kapitalkrav der er til et dansk ApS. Et engelsk selskab kan nemlig stiftes helt uden kapital.

Selskaber i andre lande
Vi stifter ikke selv disse selskaber men kan henvise til nogen der gør det til særdeles konkurrencedygtige priser i forhold til andre på marked.
Hvis i ønsker nærmere information kontakt os. Kontakt